• RAMSASOFT
    MİSYON-VİZYON

MİSYON VE VİZYONUMUZ
Awesome Image

MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ

VİZYON

Endüstride yenilikçi ve katma değerli projeler ve ürünler sunarak ülkemizin küresel alanda temsilcisi olmaktır.


MİSYON

Sürekli gelişim felsefesini ilke edinerek sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak,
Sanayi alanında yeni nesil teknolojiyi takip etmek,
Teknolojik gelişimlere paralel düzeyde hizmet sunmak,
Servis ve işçilikte mükemmelliği sağlamak,
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak,
Tam potansiyelin karşılanabileceği bir üretim kültürü yaratmak,
İş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile dürüst değer ilişkileri inşa etmek,
Gerekli standartlara uygun tezgâh kapasitesi ile üretim yaparak marka değerimizi artırmak.


DEĞERLER

Şirket kültürümüzde 4 temel değerimiz;
  • Takım Çalışması: Turalı Group olarak, her gün ekip çalışması, yenilikçilik ve performansı bir araya getirmeyi taahhüt ediyoruz.
  • Yenilikçi Yaklaşım: Girişimci ruhumuzdan beslenerek ürünlerimizi ve süreçlerimizi uzun vadeli bir endüstriyel yenilik stratejisi ile geliştirmek için sürekli çalışıyoruz.
  • Müşteri Odaklılık: Misyonumuz, müşterilerimize kendi alanlarında öne çıkmaları gereken yenilikçi ürünleri ve rekabetçi süreçleri sunmaktır. Pratik ve proaktif olarak, beklentilerini düzenli olarak öngörüyor ve aşıyoruz.
  • Bütünlük: Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet temeli üzerine kuruyoruz. Güvenilir ve 0 esnekliği olan bir partneriz.

Çalışanımıza Değer Veriyoruz

01

Eğer sabah işe gelirken ayağınız bir adım bile geri giderse, sizden önce biz kendimizi sorgularız. Biz çalışanlarımıza huzurla çalışabilecekleri bir ortam sağlıyoruz.

Dünya Çapında Büyüyoruz

02

Hem yurtdışında hem de yurt içinde çeşitli projeler geliştiriyor, Dolayısıyla teknolojiyi tüm lokasyonlarda takip edip sizlerin rakip analizini daha sağlıklı gerçekleştiriyoruz.

Müşteri Odaklı Çalışıyoruz

03

Projenizi kendi projemiz gibi sahipleniyor, sektörünüzde zirve olmanız için rakiplerinizde olmayan yenilikleri sitenize entegre ediyoruz. Motive kaynağı sizin beğeniniz olan dinamik bir ekibiz.


RAMSASOFT MESLEKİ AHLAK KURALLARIMIZ


Tüm Grup faaliyetleri, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, herkesin katkısının teşvik edildiği ve memnuniyetle karşılandığı verimli ve birleşik bir çalışma ortamını destekleyen ilkeler tarafından yönlendirilir.
1. Bireye saygı duymak
Grup, çalışma tarzında “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ilkelerinden ilham almaktadır.
2. Eşitlik ve tarafsızlık
Grup, yaş, cinsiyet, engellilik ve sağlık, cinsel tercih, ırk, milliyet, siyasi eğilimler ve dine dayalı olanlar da dahil olmak üzere tüm ayrımcılığı kınıyor.
3. Dürüstlük, samimiyet ve yasalara uygunluk
Grubumuz tüm paydaşlarıyla dürüst ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi taahhüt eder.
4. Şirket süreçlerinin etkinliği ve verimliliği
Grup, kendi şirket süreçlerini optimize etmeyi ve elindeki kaynakların etkin ve verimli yönetimi ile müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.
5. Şeffaflık ve çıkar çatışmaları
Şirket kaynakları, sadece bu Etik Kurallarda belirtilen ilkelere uygun olarak, Grubun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılmalıdır.
6. Gizlilik
Günlük aktiviteler sırasında edinilen ve geliştirilen gizli bilgiler ve teknik uzmanlık kesinlikle gizli tutulmalı ve uygun şekilde korunmalıdır.
7. İşyerinde sağlık ve güvenlik
Grup, yürürlükteki düzenlemelerde belirtilen kriterlere uyarak ve çalışanları korumak için gerekli önlemleri alarak tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı garanti eder.
8. Pazar ve adil rekabet
Grup, faaliyet gösterdiği serbest piyasaların kendi gelişimi için en uygun ortamlar olduğunu kabul etmektedir.
9. Çevreye saygı
Grup, yürürlükteki düzenlemelere uymayı, mevcut en iyi teknolojiyi kullanmayı ve vermeyi taahhüt ederken, çevreyi korumak ve gelecek nesiller için korumak için doğal kaynakları dikkate alarak faaliyetlerini teşvik etmeyi taahhüt eder.
10. Uzun vadeli planlama
Grup, uzun vadeli istikrar sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenizi yaptırırken başka web sitelerininin de analizini yaptınız mı? Eğer cevabınız evetse en az sizin kadar biz de rakip analizi yaptık ve , rakibimizin olmayacağını gördük.
RamsaSoft Olarak Yaptığımız En Büyük Yatırım Topluma Faydalı Olacak Bireylerin Elinden Tutmak, Onları Yetiştirmek, Yaptığı Projelerle Başkalarına Katkı Sağlayabilmelerini Sağlamaktır.